Natria® Pyrsol koncentrat 250ml


OBS – tryckfel i doseringstabellen på förpackningen – du hittar den korrekta tabellen här:Koncentratprodukt baserat på naturligt pyretrum för bekämpning av skadeinsekter på prydnadsväxter, grönsaker och frukt. Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips och sköldlöss m.fl.

Används inomhus, på balkongen i växthus eller utomhus. Bekämpar både utvecklade insekter samt larv-och äggstadier.

Frukt och grönsaker som behandlats kan skördas direkt, men bör sköljas innan de äts.

Ger hela 22 liter färdigblandad vätska.

Fördelar

Bredverkande insektsmedel. Både prydnadväxter och ätliga växter. Baserat på naturligt pyretrum.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande föreskrifter

Registreringsnamn: Natria Pyrsol koncentrat

Registreringsnummer: 4573

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om ...