Natria® Pyrsol Spray 500ml


Högeffektivt och bruksfärdigt besprutningsmedel baserat på naturligt pyretrum för bekämpning av skadeinsekter på prydnadsväxter, grönsaker och frukt. Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips, sköldlöss mfl. Använd inomhus, på balkongen, i växthus eller utomhus.

Bekämpar både utvecklade insekter samt larv- och äggstadier.

Fördelar

Frukt och grönsaker som behandlats kan skördas direkt men bör sköljas innan de ska ätas.

Du kanske även är intresserad av att läsa mer om ...