Natria® Universalgödsel 6kg


Natria Universalgödsel är ett 100% Ekologiskt KRAV märkt NPK gödsel för hela trädgården som förbättrar jordstrukturen och ger friska och starka växter.

Natria universalgödsel är också fri från stark lukt.

En påse räcker till 100 m².

Fördelar

100% Ekologiskt KRAV märkt. För hela trädgården.