Stroller® PLUS+ T kombi 8,75 kg


Mot ogräs och mossa i gräsmattor, med gräsgödsel. Stroller PLUS+ T Kombi har de nya mikrokornen för en effektivare ogräsbekämpning och en jämnare fördelning över gräsmattan. De mindre kornen medför också en snabbare avgivning av näringsämnena. Använd handskar eller spridare. bäst effekt uppnås när temperaturen är över 15 grader och ogräset är i god tillväxt. Bränner inte gräset vid normal dosering.


Finns i förpackningsstorlekarna:
3,5 kg - 100 m2
8,75 kg - 250 m2
14 kg - 400 m2


Fördelar

Bekämpar ogräs i gräsmattan. Innehåller dessutom ett NPK-gödsel. Även effekt mot mossa.

Råd för användning

Vi tillverkar inte längre någon egen spridarvagn men det finns en mängd olika lösningar på marknaden. Både spridarvagn och handspridare kan användas.

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande föreskrifter

Registreringsnamn: Stoller Plus T-Kombi

Registreringsnummer: 4681