Stroller® PLUS+ Gräsgödsel 8,75kg


Stroller PLUS+ Gräsgödsel är en balanserad blandning med NPK 14-1-3 med 2% järn och 2% magnesium för en härlig grön gräsmatta.

Kvävet är delvis långtidsverkande och garanterar en bra balans för svenska gräsmattor. De små mikrokornen ger en jämnare fördelning över gräsytan och en snabbare effekt.

OBS! Stroller PLUS+ Gräsgödsel innehåller 2 % järn som kan missfärga sten, trätrall, golv och kläder. Borsta bort omgående för att undvika missfärgning.

Finns i förpackningsstorlekarna:
8,75 kg - 250 m2
14 kg - 400 m2

Fördelar

Väl balanserad gräsgödsel. NPK 14-1-3. För en stark och frisk gräsmatta.

Råd för användning

Vi tillverkar inte längre någon egen spridarvagn men det finns en mängd olika lösningar på marknaden. Både spridarvagn och handspridare kan användas.

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.