Stroller® PLUS+ Mossa 8,75kg


Stroller PLUS+ Mossa bekämpar mossan och innehåller dessutom ett kvävegödsel som gödslar gräsmattan frodigt grön.
Den har mindre kornstorlek som medför en bättre och jämnare fördelning över gräsmattan, samt en snabbare avgivning av näringsämne.

Tar effektivt bort mossan ur gräsmattan. Använd handskar vid eventuell spridning för hand.

Finns i förpackningsstorlekarna:
3,5 kg - 100 m2
8,75 kg - 250 m2
14 kg - 400 m2

Fördelar

Bekämpar effektivt mossa i gräsmattor. Innehåller även kväve som ger växtkraft.

När: Behandla på våren eller hösten för bäst resultat. 

Var: I gräsmattor där mossan är ett problem. 

Hur: Sprid när mossan/gräsmattan är fuktig. Mossan svartnar inom 2 veckor och kan då lätt krattas bort. Om det inte regnar kan man vattna för att påskynda effekten.

Råd för användning

  • Bra att veta när du använder Stroller Plus+ Mossa: Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen, men endast tillfälligt. Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan. Detta gäller några dagar efter behandlingen.

  • Vi tillverkar inte längre någon egen spridarvagn men det finns en mängd olika lösningar på marknaden. Både spridarvagn och handspridare kan användas.

    Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande föreskrifter

Registreringsnamn: Stroller-Plus mossa

Registreringsnummer: 4181