Stroller Plus+ Mossa 8,75 kg


Mot mossa i gräsmattor. All annan användning är otillåten.

Stroller Plus+ Mossa bekämpar mossan och innehåller dessutom ett kvävegödsel som gödslar gräsmattan frodigt grön.

När: Behandla på våren eller hösten för bäst resultat.

Var: I gräsmattor där mossan är ett problem.

Hur: Sprid när mossan/gräsmattan är fuktig. Mossan svartnar inom 2 veckor och kan då lätt krattas bort. Om det inte regnar kan man vattna för att påskynda effekten.

Fördelar

Bekämpar effektivt mossa i gräsmattor. Innehåller även kväve som ger växtkraft.

Råd för användning

Bra att veta när du använder Stroller Plus+ Mossa: Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen, men endast tillfälligt. Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan. Detta gäller några dagar efter behandlingen.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande föreskrifter

Registreringsnamn: Stroller-Plus mossa

Registreringsnummer: 4181