Stroller Plus+ Mossa 8,75 kg


Mot mossa i gräsmattor. All annan användning är otillåten.

Stroller Plus+ Mossa bekämpar mossan och innehåller dessutom ett kvävegödsel som gödslar gräsmattan frodigt grön.

När: Behandla på våren eller hösten för bäst resultat.

Var: I gräsmattor där mossan är ett problem.

Hur: Stroller Plus+ Mossa sprids bäst med Stroller-spridaren. Sprid när mossan/gräsmattan är fuktig. Mossan svartnar inom 2 veckor och kan då lätt krattas bort. Om det inte regnar kan man vattna för att påskynda effekten.

Fördelar

Bekämpar effektivt mossa i gräsmattor. Innehåller även kväve som ger växtkraft.

Råd för användning

Bra att veta när du använder Stroller Plus+ Mossa: Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen, men endast tillfälligt. Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan. Detta gäller några dagar efter behandlingen.

Välj rätt Spridare!
Våra gamla modeller av Stroller-spridaren är inte inställningsbara och är därför inte anpassade för de nya förbättrade kornen med den nya formulan i Stroller. För att få bästa resultat rekommenderar vi därför att man köper den nya Gröna Strollerspridaren.

Risk för överdosering!
Vi rekommenderar att använda Strollerspridaren på inställningsläge 5.
Prova på mindre yta så du får rätt dosering och korrigera inställningsläget om nödvändigt.
Se till att spridaren är ren före användning. Vid behov rensa spridningshålen.

OBS!
Vi beklagar att det på vissa påsar står att man kan få en röd insatslist till den gamla blå Stroller-spridaren. Dessa är dessvärre slut och går inte att få tag på längre.
Vi vill påpeka att vi erbjudit den röda listen till den blå Stroller-spridaren i tre år och eftersom listen nu inte tillverkas går det inte att få fram fler.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande föreskrifter

Registreringsnamn: Stroller-Plus mossa

Registreringsnummer: 4181